Arbetslösheten minskade i januari

21.2.2017

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 342 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 25 300 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 15 200. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 58 400 nya lediga jobb, dvs. 6 400 fler än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 91 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 11 200 fler än för ett år sedan.

I slutet av januari fanns det i hela landet 33 800 permitterade, vilket är 7 900 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 23 500, vilket är 7 500 färre än i januari i fjol.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 6 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 67,0 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 242 000, vilket är 3 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,2 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Arbetslösheten minskade i januari ANM:s meddelande 21.2.2017

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt tem.fi