Lagändring i vår: Person med högskoleexamen ska kunna skaffa ny högskoleexamen i form av arbetskraftsutbildning

9.3.2017

Inom många tillväxtbranscher som t.ex. byggbranschen, metallindustrin och bilindustrin – har tillgången på experter med högre utbildning kommit att utgöra en utmaning. Det råder brist på yrkesmänniskor som lämpar sig dels för arbetsledaruppgifter och dels för olika planerings-, utvecklings- och forskningsuppgifter. Uppgifterna förutsätter att personerna har yrkeshögskole- eller universitetsutbildning.

Regeringen föreslår därför en arbetskraftsutbildningsmodell som gör det möjligt att bemöta den ökande efterfrågan på arbetskraft snabbare än via den sedvanliga utbildningsvägen.

Regeringen föreslår att lagen ändras temporärt så att en person som redan tidigare avlagt en högskoleexamen ska år 2017 kunna skaffa studier som leder till en ny högskoleexamen i form av arbetskraftsutbildning. Utbildningsprogrammen bör slutföras före utgången av 2019.

Tidigare studier ska kunna tillgodoräknas i så stor utsträckning som möjligt för de nya studierna, så att det ska vara möjligt att avlägga en andra examen inom högst två år.

Lagändringen avses träda i kraft under våren 2017.