Digiskolan för företagare hjälper Finland att övergå till digital era

22.3.2017

En digiskola för företagare, som är avsedd för små och medelstora företag, hjälper för sin del Finland i år att övergå till digital era. Projektet Reboot Finlands och Företagarna i Finlands digiskola besöker flera orter runt om i Finland.

Digiskolan för företagare hjälper företagarna att närma sig digitaliseringen ur ett pragmatiskt perspektiv och genom uppmuntrande exempel. Företagarna i Finland och projektet Reboot Finland har möjliggjort ordnandet av digiskolor för företagare. Det är fråga om arbets- och näringsministeriets, Tekes och Finpros projekt som moderniserar Finland inför den digitala eran genom många olika åtgärder. Målet är att genom de fördelar som digitaliseringen medför öka den ekonomiska tillväxten i Finland i syfte att garantera välfärden i det 100-åriga Finland. Ungdomarnas tankesmedje- och acceleratornätverk Innokampus organiserar skolorna på olika orter.

Digiskolor för företagare kommer att arrangeras på olika håll i Finland och de är avgiftsfria. Digiskolan för företagare inleds med en informationsdel och därefter sätter man sig in i grundfrågorna vid workshopar. Deltagandet förutsätter inte tidigare kunskaper i digitalisering.

Mera information:

Digiskolan för företagare hjälper Finland att övergå till digital era (Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 22.3.2017) 

Tider och platser för Yrittäjän digikoulu