Yrkesbarometern: Allt fler yrken har brist på arbetskraft

29.3.2017

Enligt den senaste yrkesbarometern håller överutbudet av arbetskraft på att minska. Däremot har allt fler yrken brist på arbetskraft. Brist på arbetskraft kan observeras speciellt inom hälso- och socialsektorn samt i ökande grad i byggbranschen.

Uppgifterna baserar sig på en bedömning som gjordes vid arbets- och näringsbyråerna i februari–mars 2017 om hur efterfrågan och utbud möts inom den närmaste framtiden i cirka 200 yrken.

Enligt yrkesbarometern håller arbetsmarknaden på att balanseras i fråga om överutbud på arbetskraft. Det bedöms att det finns överutbud på arbetskraft i 43 av de 200 granskade yrkena. För ett år sedan fanns det för många sökande i 70 yrken.

Antalet yrken som har brist på arbetskraft har fördubblats jämfört med läget för ett år sedan. 

Bristen på arbetskraft håller alltså inte på att tillspetsas i vissa yrken, utan utvidgas till fler yrken.

Det finns brist på arbetskraft i synnerhet inom hälso- och socialsektorn. Nu råder det störst brist på logopeder. Inom hälso- och socialsektorn håller dessutom bristen på hemvårdare bli vanligare.

I yrkesbarometern observerades att bristen på arbetskraft ökar ytterligare inom byggverksamhet. Störst är bristen på arbetsledare inom byggbranschen.

De senaste bedömningarna finns i:

Yrkesbarometern