Rusning i TE-tjänsternas telefonservice för personkunder är att vänta den 9-12.5.2017

4.5.2017

Sakkunniga vid TE-tjänsternas telefonservice för personkunder deltar i utbildning den 9-12.5.2017.

Vi beklagar en eventuell rusning i telefonservicen.

Det kan också förekomma rusning i chat-tjänsten som är helt stängd den 11-12.5.2017. Chat-tjänsten fungerar endast på finska. 

Observera att du alltid kan sköta dina ärenden i e-tjänsten:

Mina e-tjänster