Arbetslösa uppmuntras att söka jobb mer aktivt och att bli företagare

5.5.2017
Vid arbets- och näringsministeriet bereds ändringar som gäller aktiv jobbsökning som ett led i tillväxtservicereformen och överföringen av arbets- och näringsbyråernas uppgifter på landskapen. Målet är att effektivisera arbetssökandes jobbsökning på eget initiativ och aktiva jobbsökning samt att öka arbetskraftens regionala och yrkesmässiga rörlighet och motprestationerna för arbetslöshetsförmåner.

Avsikten är att styra arbetslösa arbetssökande till att söka jobb aktivt och på egen hand samt att förbättra sina förutsättningar att hitta jobb. Inget avkall ska göras på tjänster som främjar sysselsättningen. Landskapen får dock mer fritt än nuförtiden välja det sätt på vilket de avtalar med arbetslösa om tjänster som är lämpliga för dem,

Ett utkast till regeringsproposition, som innehåller bl.a. förslag till en ny lag om offentliga rekryterings- och kompetenstjänster och lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, sänds på remiss den 5 maj 2017. Ändringarna föreslås träda i kraft år 2019.

Landskapsreformen (tem.fi) på finska