Arbetsmarknadstorget utvecklas i samarbete mellan offentliga och privata aktörer

5.5.2017

Utvecklingen av beta-versionen som lanserades i mitten av mars pågår för fullt!

Digitaliseringen av arbetskraftstjänsterna som går under namnet Arbetsmarknadstorget samt skapandet av den helt nya serviceplattformen som erbjuder ett gemensamt informationslager framskrider.

Startupföretagare, internationella aktörer, representanter för företag och arbetsgivare samt arbetssökande och läroanstalter har gett sin insats i utvecklingen av redskapet som använts på försök under början av våren. Vi har redan fått hundratals idéer och feedback om serviceplattformen och om styrningen av aktörerna till tjänsten.

Under Ultrahack-innovationstävlingen 21–23 april (http://www.ultrahack.org/) gavs programmeringsproffs, startupföretag och studerande utmaningen att utveckla lösningar för semantisk datainsamling och maskininlärning. Nivån på tävlingen var mycket hög och de verktyg som skapades går att använda i framtiden som sådana eller för att effektivera sökfunktionen hos andra tjänster.

Arbetsmarknadstorget deltog tillsammans med sina partnerföretag i Arctic 15-evenemanget som ordnades i Helsingfors 3–5 maj. Evenemanget som 2017 gick under temat ”Deal room” samlar varje år ett par tusen investerare samt representanter för startupföretag och andra organisationer för nätverksbildning.

Under Arbetsmarknadstorgets workshop 12 maj fortsätter vi med att sätta oss in i nyttan med Arbetsmarknadstorget samt i dess funktionella behov. Dessutom diskuterar vi hur den söktjänst som nu producerats som en demo ska vidareutvecklas i praktiken.

Pilotprojektet Nytt arbete och företagsamhet inleds i slutet av maj

I Finland är utnyttjandet av digitala plattformar för arbetsförmedling ännu liten. De arbetssökande letar dock allt oftare efter jobb via nätet med hjälp av olika plattformar och faktureringstjänster. I slutet av maj inleds ett pilotprojekt på Arbetsmarknadstorget under namnet Nytt arbete och företagsamhet. 

I pilotprojektet informerar vi de arbetssökande om olika sätt att arbeta och lyfter fram serviceproducenter och faktureringstjänster som finns på de digitala plattformarna. I pilotprojektet följer vi även upp de arbetssökandes erfarenheter och reder bland annat ut om sådana här former av arbetande skapar mer bestående stigar till avlönat arbete eller entreprenörskap.

Pilotprojektet varar till november 2017 och utförs tillsammans med åtta deltagande serviceproducenter. Det går att anmäla sig under hela den tid pilotprojektet pågår.

Läs mer:

Webbtjänsten Arbetsmarknadstorget (på finska)

Arbetsmarknadstorgets blogg (på finska)