EU-stöd på 2,6 miljoner euro för att hjälpa över 800 uppsagda från Nokia att få nya jobb

18.5.2017

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter beviljar Finland 2,6 miljoner euro för att stödja uppsagda från Nokia. Med hjälp av finansieringen ska man hjälpa över 800 uppsagda att få ny sysselsättning.

Den 17 maj 2017 godkände Europaparlamentet den ansökan som Finland i november förra året lämnade in till Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG).

Stödet är betydande och det möjliggör starka resurser för utbildning, träning och handledning för de som sagts upp. Åtgärder för att hjälpa de uppsagda att få nytt jobb eller inleda företagsverksamhet inleddes direkt efter uppsägningarna i höstas. Över 700 av de uppsagda har hittills omfattats av åtgärderna.

Finland ämnar inom en nära framtid lämna in en ansökan om EFG-stöd för att stödja även de som sagts upp från Anttila och Stockmann.

I EFG-stödet är EU:s finansieringsandel 60 procent och den nationella finansieringsandelen 40 procent. I stora strukturomvandlingssituationer beviljas stöd ur fonden för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder, såsom olika slags träning, utbildning, främjande av mobilitet, lönesubvention och startpeng.