Pilotförsök: Nya former av arbete och företagande stöder självsysselsättning

22.5.2017  

Med hjälp av ett pilotförsök ska arbetssökande få information om vilka olika former av arbetsmöjligheter tjänsteleverantörer och faktureringstjänster på digitala plattformar erbjuder.

Pilotförsöket för nytt arbete och företagande ingår i arbets- och näringstjänsternas digitaliseringsprojekt. Det utbud och de tjänsteleverantörer som ingår i pilotförsöket presenteras på webbplatsen Arbetsmarknadstorget (Työmarkkinatori). Den arbetssökande bestämmer själv om han eller hon vill prova på självsysselsättning och vara i kontakt med tjänsteleverantörerna.

Pilotförsöket för nya former av arbete och företagande inleddes den 22 maj 2017 och pågår till utgången av november 2017.

– Plattformsekonomin kommer att förändra jobbsökningen och rekryteringen. Inom ramen för det pilotförsök som nu inleds utreder vi tillsammans med tjänsteleverantörer hur den offentliga arbetsförmedlingen kan stödja sysselsättningsmöjligheterna för arbetssökande genom olika nya former av självsysselsättning och företagande, säger arbetsminister Jari Lindström.

Sammanlagt sju faktureringstjänstföretag och aktörer som driver digitala arbetsförmedlingsplattformar är med i pilotförsöket när det inleds.

Allt fler finländare kommer i framtiden att arbeta som s.k. självsysselsatta vid sidan om eller utanför ordinarie jobb och hel- eller deltidsanställningar.

Samtidigt blir det allt vanligare med digitala plattformar som bildar en mötesplats för uppdragsgivare och uppdragstagare. Via dessa plattformar förmedlas kortvariga arbetsuppgifter och projektarbete.