Sysselsättningsöversikten för april: 37 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare

24.5.2017

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av april sammanlagt 304 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 36 700 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 13 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 109 200, vilket är 11 900 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 118 000, dvs. 10 800 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 6 100 färre än i april i fjol, dvs. sammanlagt 36 700. I januari-april avslutades i genomsnitt 62,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,4 procentenheter mer än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under april månad 46 300 nya lediga jobb, dvs. 13 900 färre än i april i fjol. Allt som allt fanns det i april 102 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 5 300 färre än för ett år sedan.

I slutet av april fanns det i hela landet 26 300 permitterade, vilket är 9 000 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i april 21 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,6 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än i april i fjol. Arbetslöshetsgraden var 10,2 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än ett år tidigare.

Långtidsarbetslösheten minskade i april  ANM:s pressmeddelande 24.5.2017

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt (tem.fi)