Invandrare som deltar i yrkesinriktad arbetskraftsutbildning hittar lättare jobb än andra

Arbetsmarknadsorienterade åtgärder stöder sysselsättningen av invandrare bäst, visar en färsk undersökning. Även de ekonomiska konjunkturerna och behovet av arbetskraft har stor inverkan på hur invandrare får sysselsättning.

En undersökning som gjorts vid arbets- och näringsministeriet visar att en av de viktigaste arbetskraftspolitiska åtgärderna för invandrare är integrationsutbildning. Enligt undersökningen får de invandrare som utöver integrationsutbildning deltagit i andra åtgärder eller som enbart deltagit i andra åtgärder sysselsättning bättre än de invandrare som inte alls deltagit i åtgärder.

Detta var fallet i synnerhet för de små grupper som deltog i yrkesinriktad arbetskraftsutbildning eller fick lönesubvention. Rekommendationen i undersökningen är att dessa åtgärder bör anvisas till fler personer som integrerar sig, i ett tidigare skede än för närvarande.

Undersökningen baserar sig på ett enastående omfattande registermaterial, där det följdes vilken inverkan arbetskraftspolitiska åtgärder haft hos sådana invandrare för vilka det gjorts upp en integrationsplan på arbets- och näringsbyrån åren 2003 och 2008.