Sysselsättningsöversikten för maj: 41 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare

20.6.2017

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av maj sammanlagt 291 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 40 600 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 12 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 106 500, vilket är 18 500 färre än ett år tidigare. Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 6 700 färre än i maj i fjol, dvs. sammanlagt 35 100. I januari-maj avslutades i genomsnitt 62,3 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,5 procentenheter mer än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under maj månad 52 100 nya lediga jobb, dvs. 3 900 fler än i maj i fjol. Allt som allt fanns det i maj 97 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 5 300 fler än för ett år sedan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i maj 16 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 69,4 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än i maj i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 297 000, vilket är nästan samma antal än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 10,7 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Långtidsarbetslösheten minskade ytterligare i maj  ANM:s pressmeddelande 20.6.2017

Arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt (tem.fi)