Tjänsteproducenter som stödjer periodiska intervjuer med arbetslösa har valts

21.6.2017

Många företag var intresserade av anbudstävlingen om köptjänster som stödjer periodiska intervjuer med arbetslösa arbetssökanden. Anbudstävlingen samlade in totalt 211 anbud från allt som allt 75 olika tjänsteproducenter.

Upphandlingen av tjänster föranleds av regeringens beslut i samband med budgetmanglingen den 1 september 2016 att effektivisera arbetskraftstjänsterna och öka användningen av privata tjänsteproducenter inom arbets- och näringstjänsterna. Från privata tjänsteproducenter skaffas tjänster som kompletterar de periodiska intervjuerna och främjar sysselsättningen.

Genom reformerna strävar man efter att förebygga långtidsarbetslöshet och främja att öppna arbetsplatser besätts. Målet med användningen av köptjänster är att öka tjänsternas flexibilitet och kundorientering. Kundens valfrihet ökar då det blir möjligt att välja tjänsteproducent. Användningen av köptjänster stöder dessutom utvecklingen av den privata marknaden för tjänster, förberedelserna inför landskapsreformen och kommande tillväxttjänster.

Arbets- och näringsministeriet har anslagit sammanlagt 5 miljoner euro för anskaffning av köptjänster som stödjer periodiska intervjuer, varav cirka hälften utbetalas till tjänsteproducenterna på basis av sysselsättningsresultaten. Från utomstående tjänsteproducenter skaffar man i första hand inkomstrelaterade tjänster som främjar sysselsättningen. Målet med en tjänst som skaffas är att sysselsätta kunden, men arvode kan betalas även för annan verksamhet som främjar de i kundens sysselsättningsplan uppställda målen. Att kundrelationen överförs fråntar inte rätten att utföra ärenden vid arbets- och näringsbyrån.

Den riksomfattande anbudstävlingen om inkomstrelaterade köptjänster offentliggjordes den 9 februari 2017 och avslutades den 9 mars 2017. Som upphandlande enhet verkar NTM-centralen i Birkaland.

För varje NTM-centrals region har valts tre tjänsteproducenter, med undantag för Nyland, där det valdes fem tjänsteproducenter.

De valda tjänsteproducenterna enligt region:

Södra Österbotten
1. Valmennuskeskus Public
2. Spring House Oy
3. Vimida Oy / VMP Group
Södra Savolax 1. Arffman Consulting Oy
2. Valmennuskeskus Public
3. VMP Varamiespalvelu
Tavastland 1. VMP Varamiespalvelu Troupex Oy
2. Arffman Consulting Oy
3. Valmennuskeskus Public
Kajanaland
1. Arffman Consulting Oy
2. VMP Varamiespalvelu/ Finnace Oy
3. Cimson Koulutuspalvelut Oy
Sydvästra Finland
1. Valmennuskeskus Public
2. Arffman Consulting Oy
3. VMP Group Plaudite Oy
Mellersta Finland
1. Arffman Consulting Oy
2. Valmennuskeskus Public
3. VMP Varamiespalvelu/ Nominent Oy
Lappland
1. Arffman Consulting Oy
2. Valmennuskeskus Public
3. VMP Varamiespalvelu/ Lapin Eurova Oy
Birkaland
1. Valmennuskeskus Public
2. Arffmann Consulting Oy
3. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
Österbotten
1. Valmennuskeskus Public
2. Vimida Oy / VMP Group
3. Kokkotyösäätiö sr
Norra Karelen
1. Arffman Consulting Oy
2. Valmennuskeskus Public
3. VMP Varamiespalvelu
Norra Österbotten
1. Valmennuskeskus Public
2. Arffman Consulting Oy
3. VMP Varamiespalvelu/ Finnace Oy
Norra Savolax
1. Valmennuskeskus Public
2. Arffman Consulting Oy
3. Spring House Oy
Satakunta
1. Arffman Consulting Oy
2. Valmennuskeskus Public
3. Satakoulutus/ Motive Group Oy
Nyland
1. Valmennuskeskus Public
2. Arffmann Consulting Oy
3. Spring House Oy
4. Helsingin Ura-instituutti
5. VMP Varamiespalvelu Bework Oy

Mer information:
Jan Blomberg, enhetschef, tfn 0295 026 552
Kirsi Piispanen, specialplanerare, tfn 0295 020 912

Bekanta dig även med
Frågor och svar om intervjuer med arbetssökande (tem.fi)