Ändringar i personkunders sätt att sköta sina ärenden

13.7.2017

Fr.o.m. början av juli har det skett vissa ändringar i de sätt på vilka personkunder sköter sina ärenden. Anvisningarna, handlingssätten och tidsfristerna varierar enligt de uppgifter du gett i samband med att du anmält dig som arbetssökande eller gjort ändringar i dina jobbsökaruppgifter.

Då du sköter dina ärenden på nätet

Läs anvisningarna och mottagningsbekräftelserna i webbtjänsten Mina e-tjänster noggrant och handla enligt dem samt följ de angivna tidsfristerna.

Då du går till väga på det här sättet hålls din jobbsökning i kraft. Ifall din jobbsökning inte är i kraft, saknar du rätt till arbetslöshetsförmån.

Ifall du inte kan sköta dina ärenden i webbtjänsten Mina e-tjänster, får du instruktioner och info om de tidsfrister du ska följa i samband med ett personligt besök.

Ytterligare info:
Så här inleder du din jobbsökning
Hjälp av sakkunniga utgående från din situation

Tidigare om ämnet:
Du kan meddela om så gott som alla dina servicebehov och ändringar i din jobbsökning på webben fr.o.m. den 1.7.2017 (22.6.2017)