Ministrarna Lintilä och Lindström på företagardagen: Vi behöver fler unga företagare

Åtgärder för att öka företagsamhetsfostran för unga och säkerställa förutsättningarna för företagande betonas i regeringens reviderade paket för företagande. Man vill även främja ägarskiften i företag.
Vi behöver fler unga, motiverade och innovativa företagare för att stödja tillväxten i vårt land, konstaterar näringsminister Mika Lintilä och arbetsminister Jari Lindström.

Den typiska företagaren i Finland är ganska gammal. Finländska unga förhåller sig positivt till företagande, men ändå finns det relativt få unga företagare.
De företagarverkstäder för unga som ordnas i form av arbetskraftsutbildning ger en bra grund för företagande. Där får de unga kunskap om företagande, nätverk och stöd från en erfaren coach så att de ska kunna planera och starta ett eget företag.

Många finländska företag står inför ett ägarskifte på grund av att företagaren börjar bli gammal. Om dessa företag inte hittar nya företagare som vill ta över, kan tusentals livskraftiga företag bli tvungna att avsluta sin verksamhet. Det skulle ha betydande effekter på sysselsättningen.

Vid halvtidsöverläggningen fattade man också beslut om andra åtgärder för att främja företagande, bl.a. att underlätta arbetslösas rätt att starta företagsverksamhet medan de får utkomstskydd för arbetslösa. Dessutom ska det inledas ett projekt som syftar till att underlätta för företagen att anställa sin första arbetstagare. I projektet får företagarna utveckla sina arbetsgivarfärdigheter och sitt rekryteringskunnande.

Mer info: 

ANM:s meddelande 5.9.2017: Ministrarna Lintilä och Lindström på företagardagen: Vi behöver fler unga företagare