Regeringsproposition: Arbetslösa stöds när det gäller att starta företagsverksamhet och i fråga om regional rörlighet

20.9.2017

Regeringen föreslår riksdagen att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att arbetslösa kan inleda företagsverksamhet och trots företagsverksamheten få arbetslöshetsförmån i fyra månader.

I nuläget är det så att om en arbetslös person inleder företagsverksamhet på heltid som pågår över två veckor, kan personen inte få arbetslöshetsförmån, så den nu föreslagna ändringen underlättar startandet av företagsverksamhet. Om den arbetslösa personen får inkomst av företagsverksamheten, beaktas inkomsten i beloppet av utbetald arbetslöshetsförmån.

Stöd för rörlighet som syftar till anställning

Regeringspropositionen med förslag till ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa breddar också tillämpningsområdet för rörlighetsunderstödet.

Den regionala rörligheten bland arbetslösa stöds genom att rörlighetsunderstöd även betalas för deltidsarbete där den genomsnittliga arbetstiden understiger 18 timmar i veckan. Dessutom kan, när övriga kriterier uppfylls, rörlighetsunderstöd betalas om inledandet av arbetet förutsätter deltagande i arbetsrelaterad utbildning. Rörlighetsunderstödet kan betalas förhöjt på basis av försörjningsplikt och särskilt långa arbetsresor.

Regeringspropositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2018.

Mer info:
Arbetslösa stöds när det gäller att starta företagsverksamhet och i fråga om regional rörlighet (ANM:s meddelande 19.9.2017, tem.fi)