Sysselsättningsöversikten för augusti: 54 000 färre arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare

26.9.2017

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av augusti sammanlagt 288 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 53 800 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 40 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 102 300, vilket är 25 600 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 108 900, dvs. var 17 200 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 9 600 färre än i augusti i fjol, dvs. till sammanlagt 36 600. I januari–augusti avslutades i genomsnitt 63,2 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,8 procentenheter mer än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 51 300 nya lediga jobb, dvs. lika många som i augusti förra året. Allt som allt fanns det i augusti 89 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 6 500 fler än för ett år sedan.

I slutet av augusti fanns det i hela landet 17 600 permitterade, vilket är 9 600 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 9 300, vilket är 7 900 färre än i augusti i fjol.

Enligt Statistikcentralen var sysselsättningsgraden 70,5 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än i augusti i fjol.  Arbetslöshetsgraden var 7,5 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än ett år tidigare.

Mer info:

ANM:s meddelande 26.9.2017 
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i augusti (tem.fi)
Sysselsättningsöversikten (temtyollisyyskatsaus.fi)