De baltiska länderna och EURES arrangerar ett online job day –evenemang 20 oktober

De baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen arrangerar den 20.10.2017 ett gemensamt online job day –evenemang, Fast-track Career in the Baltics. Målsättningen med evenemanget är att sammanföra arbetsgivare i de baltiska länderna samt arbetstagare från alla EU-länder som är yrkeskunniga och intresserade av att jobba i Balticum.

Online job day –evenemanget som arrangeras för första gången tar upp jobbmöjligheter inom ICT-, industri- och servicebranscherna. De baltiska länderna utgör ett kompakt ekonomiskt och kulturellt område där mångfald, innovation och snabb tillväxt utgör en gemensam nämnare.

Evenemanget arrangeras av EURES i samarbete med den offentliga arbetsförmedlingen i de baltiska länderna. 

Ytterligare info och anmälan:

Fast-track Career in the Baltics -evenemanget

Kampanjvideon Why to come to the Baltics