JoBittis webbsidor har förnyats

Fr.o.m. början av oktober kan du bekanta dig med joBittis riksomfattande webbgrupper på webbplatsen te-tjanster.fi. Du hittar joBittis nya webbsidor på adressen te-tjanster.fi/jobitti och te-palvelut.fi/jobitti där det också finns info om grupperna och deras tidtabeller. 

Du anmäler dig till grupperna via evenemangskalendern.

Följande grupper:

Frågor som berör JoBitti kan skickas till adressen: jobitti(at)te-toimisto.fi.

joBitti - Jobbsökargrupper på webben