Serviceproducenter för projektet Från företagare till arbetsgivare är valda

4.10.2017

Målsättningen med det riksomfattande projektet som pågår till slutet av år 2018 är att i första hand utveckla arbetsgivarfärdigheterna och rekryteringskunnandet hos ensamföretagare som ska anställa sin första arbetstagare. De privata serviceproducenternas uppgift är att med hjälp av den regional servicemarknadsföring, hitta och vägleda kunder för personlig träning och vägledning. Sammanlagt 13 NTM-regioner (NTM-centraler och TE-byråer) deltar i piloten.

Bakom anskaffningen ligger regeringens företagsamhetspaket och de åtgärder med vilka man vill uppmuntra till företagsamhet samt avskaffa hinder för företagande.
Med den service som skaffas stöder man uppbyggandet av tillväxttjänsterna, genom att skaffa dem av privata serviceproducenter. Servicen omfattar servicemarknadsföring, personlig vägledning och sparrning samt uppgörandet av en rekryteringsplan. Arvoden utbetalas på basen av resultat.

Projektet som arbets- och näringsministeriet startat, förverkligas i samarbete med Företagarna i Finland. Offerttävlingen pågick 26.6. – 7.8.2017, Nylands NTM-central fungerade som upphandlande enhet

Valda serviceproducenter som företagen redan kan ta kontakt med:

  • Södra Österbotten, Österbotten: Suomen Yrittäjäopisto, pia.renkola(at)syo.fi
  • Tavastland: Hyria, ulla.laine(at)hyria.fi
  • Sydöstra Finland, Egentliga Finland: Tamora, jaana.utti(at)tamora.fi
  • Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Savolax: Anakom, sirpa.alho-torronen(at)anakom.com
  • Nyland, Lappland: Turre Legal, herkko.hietanen(at)turre.com
  • Birkaland, Norra Österbotten, Satakunta: Arffman Consulting, antti.kansanen(at)arfcon.fi

Ytterligare info:

utvecklingschef Pirjo Karlsson, pirjo.karlsson(at)ely-keskus.fi
projektplanerare Maria Seppänen, maria.seppanen(at)ely-keskus.fi
Nylands NTM-central