Intervjuer med arbetslösa har ökat deras egen aktivitet och jobbsökning

5.10.2017

Arbetslösa arbetssökande har sedan ingången av 2017 intervjuats regelbundet var tredje månad. De arbetslösa har varit nöjda med den tätare kontakten.

När det tätare intervallet mellan intervjuerna infördes vid ingången av 2017, hade 18 procent av de arbetslösa intervjuats innan arbetslösheten hade pågått i tre månader. På ett halvt år har läget förbättrats avsevärt: i början av september hade en periodisk intervju hållits med 53 procent av de arbetslösa innan de hade varit arbetslösa i tre månader.

Intervjuerna är främst riktade till personer som varit arbetslösa i mindre än tre månader. Sysselsättningsplaner har dock blivit klart vanligare även hos dem som varit arbetslösa en längre tid.

Erfarenheterna av de periodiska intervjuerna har i huvudsak varit positiva. Anvisningen av kunderna till olika tjänster har blivit effektivare, och vid intervjuerna har man effektivare än tidigare kunnat erbjuda de arbetslösa arbetssökande ett lämpligt jobb eller lämpliga tjänster. Intervjuerna har också ökat kundernas egen aktivitet och jobbsökning.

Kunderna har gett positiv respons i synnerhet för service som de fått ansikte mot ansikte.

Regeringen beslutade under hösten 2016 att effektivisera arbetskraftsservicen för att arbetslösa ska sysselsättas snabbare. En av de åtgärder man kom överens om var att de periodiska intervjuerna med arbetslösa ska hållas oftare. Syftet med intervjuerna är att stödja arbetslösa i jobbsökningen, förebygga långtidsarbetslöshet och påskynda rekryteringen av arbetskraft till lediga jobb. 

Positiva erfarenheter av intervjuer med arbetslösa (ANM:s meddelande 5.10.2017) tem.fi