Arbetsmarknadstorgets workshop i Jyväskylä 11.10. - ”Målet är att bygga världens bästa matching”

18.10.2017

Arbetsmarknadstorget besökte Jyväskylä den 11.10. i form av en utvecklingsworkshop. Under en intensiv eftermiddag diskuterade aktörer från olika branscher vilka möjligheter det kommande ekosystemet kommer att ha. Man lyfte fram bl.a. definierandet av den egna kompetensen och de egna utvecklingsmålen samt ett mer exakt serviceutbud.

Den betaversion av jobbsökningstjänsten Arbetsmarknadstorget som öppnas i december i år är en del av en bättre framtida arbetsförmedling. I Arbetsmarknadstorgets jobbsökningstjänst sker matchningen av arbetsgivaren och den arbetssökande på basen av kompetens, berättade utvecklingssakkunniga Petri Tuomela.

Den bättre jobbsökningstjänsten är det första steget mot det framtida Arbetsmarknadstorget. I framtiden kommer Arbetsmarknadstorget att fungera som ett ekosystem som för första gången kommer att förena offentliga och privata serviceproducenter på samma serviceplattform och erbjuda en flexibel mötesplats för arbetssökande, arbetsgivare, studerande och utbildningstjänster. Målet är att bygga världens bästa matching, konstaterade Tuomela.

Kompetensprofilen identifierar användarens kompetens och utvecklingsbehov

Det framtida ekosystemet möjliggör bl.a. uppbyggandet av en egen kompetensprofil som hjälper användaren att identifiera, sätta ord på och utveckla den egna kompetensen. Ekosystemet kommer att fungera som en styrhytt därifrån användaren styrs till rätt ställe, alltså till tjänster som såväl privata som offentliga tjänsteleverantörer erbjuder, framförde Tuomela.

På basen av kompetensprofilen erbjuder ekosystemet användaren såväl lämpliga jobb som tränings- och utbildningsmöjligheter, som förstärker användarens sysselsättningsmöjligheter. Företagande och köp av ett företag från företagsbörsen är också ett alternativ.

Teknologin och ett omfattande samarbete är nyckeln till bättre tjänster

Utvecklingen av Arbetsmarknadstorget sker i samarbete med olika aktörer. Bl.a. läroinrättningar, arbetsförmedlings- och utbildningstjänster samt sakkunniga vid TE-tjänsterna deltog i workshoppen i Jyväskylä.

Mer info:
Sammandrag av workshoppen i Jyväskylä 11.10. (på finska)

Ytterligare info:
Petri Tuomela, utvecklingssakkunnig, petri.tuomela@ely-keskus.fi, tfn. 050 414 3155
NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret)

Arbetsmaknadstorget (på finska)

Arbetsmarknadstorgets Twitter-konto