Avvikande öppettider i telefontjänsterna fre. 3.11.

30.10.2017

TE-telefonservicen betjänar fredagen den 3.11 kl. 9-16.