Man strävar till att skicka arbetserbjudanden till kunden enligt det sökyrke och de önskemål personen angett

6.11.2017

De arbetserbjudanden som TE-byråerna skickat till sina kunder har diskuterats i medier under de senaste veckorna. Vi kan inte ta ställning till en enskild persons situation, men jobben väljs ut för de arbetssökande enligt den internationella yrkesklassificeringen ISCO samt enligt det sökyrke och de önskemål som kunden angett.

Ifall kunden inte uppfyller behörighetsvillkoren för det jobb som nämns i arbetserbjudandet, kan kunden tillsammans med sin egen TE-byrå utreda situationen. Det lönar sig också att vara i kontakt med den egna TE-byrån, ifall man erbjuds ett jobb utanför landets gränser, eftersom alla arbetserbjudanden inte automatiskt har påföljder för arbetslöshetsförmånen.

Det underlättar arbetet vid TE-byråerna, om behörighetsvillkoren är tydligt specificerade i platsannonserna.

Ytterligare info:

Då du får ett arbetserbjudande

Arbetsgivare: Anmäl ett ledigt jobb