Förbättringar av användargränssnittet i Mina e-tjänster för personkunder

8.11.2017

I Mina e-tjänster för personkunder finns nu mer ingående instruktioner om användningen av webbtjänsten. Därtill bör kunden i samband med utloggningen bekräfta, ifall hen genast vill göra en bedömning av servicebehovet och uppdatera planen, eller först inom en utsatt tid.

Avsikten med ändringarna i webbtjänsten är att förhindra oavsiktliga avbrott i jobbsökningen och därmed också eventuella avbrotts inverkan på kontinuiteten av arbetslöshetsförmånen.

Bekanta dig med instruktionerna för inledandet av jobbsökningen

Instruktioner för inledandet av jobbsökningen (pdf, 2,93 Mt, på finska)