Offentliggörandet av betaversionen av Arbetsmarknadstorgets söktjänst flyttas till februari 2018

10.11.2017

Offentliggörandet av betaversionen av Arbetsmarknadstorgets söktjänst uppskjuts med ca två månader. Enligt den ursprungliga tidtabellen var det meningen att betaversionen skulle tas i bruk i slutet av december, men man är nu tvungen att skjuta upp offentliggörandet till februari 2018.

Söktjänstens första produktionsversion utvecklas hela tiden jämsides med betaversionen. På basen av den respons man får av användarna tas en första förbättrad produktionsversion av Arbetsmarknadstorgets söktjänst i bruk senare under år 2018.

Betaversionen av söktjänsten –styrka för matchning av jobb och arbetstagare 

Söktjänstens betaversion som offentliggörs i februari, innehåller funktioner som är avsedda för en inloggad användare. Sökandet av jobb med olika sökvillkor samt platsvakten läggs till tjänsten senare under år 2018 och det är frågan om funktioner som man kan använda utan inloggning

Arbetssökande kommer att kunna publicera en jobbsökarprofil som baserar sig på den egna kompetensen, därtill kommer söktjänsten att innehålla en funktion som föreslår lediga jobb för den arbetssökande. De föreslagna jobben baserar sig på den arbetssökandes angivna kompetens och övrig info i jobbsökarprofilen.

I tjänsterna för arbetsgivare kommer det att ingå en möjlighet att bl.a. göra en platsannons som utnyttjar samma kompetensklassificering som de arbetssökande använder sig av. Arbetsgivaren meddelar i annonsen kompetenskraven för jobbet, sålunda kan Arbetsmarknadstorget föreslå de lämpligaste sökande för arbetsgivaren. Arbetsgivaren kommer att kunna klassificera och begränsa antalet kandidater enligt de uppgifter som finns i jobbsökarprofilen. Därtill kommer det att vara möjligt att bläddra i de kandidaters jobbsökarprofil som föreslagits för arbetsuppgiften.

De förslag som Arbetsmarknadstorgets söktjänst ger baserar sig på en automatisk poängsättning. Den jobbsökare som lämpar sig bäst för uppgiften stiger högst upp på arbetsgivarens lista, på motsvarande sätt kommer de platser som föreslås för den arbetssökande, dvs de lämpligaste platserna att komma först.

Söktjänstens funktionsduglighet i olika skärmstorlekar (telefoner, pekplattor, datamaskiner), operativsystem och webbläsare finslipas under testningen av betaversionen. Det här innebär att användningen av söktjänsten fungerar olika i olika apparater. Söktjänsten fungerar utan skilda applikationer i mobila apparater.  

Användningen av söktjänsten kräver alltid stark autentisering i betaskedet. I ett senare skede kommer det också att ingå funktioner för användare som inte är inloggade.

Det önskas användarrespons om betaversionen, så att utvecklingen av tjänsten framskrider i den riktning som användarna önskar.

Söktjänsten är den första tjänsten som tas i bruk under Arbetsmarknadstorgets ”paraply”. Målsättningen med Arbetsmarknadstorget är att fungera som ett gemensamt ekosystem för offentliga och privata arbetsförmedlingstjänster. Mer info om Arbetsmarknadstorgets framtid i december.

Ytterligare info:

Mikko Rantahalme, projektchef, TE-digi, tfn. 0295 020 306

Mer om söktjänstens funktioner (tyomarkkinatori.fi, på finska)

Arbetsminister Jari Lindströms video om Arbetsmarknadstorget (på finska)

Arbetsmarknadstorget på Twitter (på finska)