Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober

21.11.2017

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av oktober sammanlagt 272 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 56 400 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 100.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 94 700, vilket är 28 100 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 106 300, dvs. 19 100 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 8 700 färre än i oktober i fjol, dvs. sammanlagt 32 300. I januari–oktober avslutades i genomsnitt 66,4 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,8 procentenheter mer än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under oktober 47 700 nya lediga jobb, dvs. 7 700 fler än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 89 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 13 100 fler än för ett år sedan.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Mer info

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober (ANM:s meddelande 21.11.2017, tem.fi)

Regionala sysselsättningsöversikter (ely-keskus.fi)

Sysselsättningsöversikten (temtyollisyyskatsaus.fi)