EU beviljar 2,5 miljoner euro för att stödja dem som sagts upp inom handeln

30.11.2017

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter beviljar Finland 2,5 miljoner euro för att användas till att stödja dem som sagts upp från Anttila och Stockmann. Finansieringen ska hjälpa 1 500 uppsagda att komma ut i sysselsättning igen.

Åtgärder som stöder de uppsagda i att bl.a. hitta nytt jobb, utbilda sig eller inleda företagsverksamhet har redan inletts på olika håll i Finland. Det här är det första EFG-projektet där de uppsagda finns utspridda i alla delar av landet.

Europaparlamentet godkände 30.11.2017 en ansökan om stöd som Finland lämnade till Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) i juni. Med stödet finansieras tjänster som ska hjälpa de uppsagda att få nytt jobb inom handelsbranschen eller utbilda sig inom någon annan bransch.

Under de tio år som Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har existerat har Finland använt sig av sammanlagt cirka 40 miljoner euro för projekt stödda av fonden. I summan ingår både EU:s finansieringsandel och den nationella finansieringsandelen. Finland har använt sig av fonden i synnerhet i samband med stora uppsägningar inom IKT-branschen. 

EU:s medfinansiering utgör 60 procent och den nationella medfinansieringen 40 procent av det stöds som fås från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Mer info

2,5 miljoner euro från EU för att stödja dem som sagts upp inom handeln, ANM:s meddelande 30.11.2017, tem.fi