Utbetalningen av Fpa:s arbetslöshetsförmåner kring jul tidigareläggs

4.12.2017

Självständighetsdagen, julen och nyåret medför avvikelser i tiderna för inlämning av anmälan om arbetslöshetstid och utbetalningen av förmånerna. Om du sköter ärendet via e-tjänsten går handläggningen snabbare.

I e-tjänsten och på anmälningsblanketten finns information om avvikande inlämnings- och utbetalningsdatum. Det lönar sig att lämna in anmälan till FPA redan på morgonen den dag då anmälan ska lämnas in, så att pengarna finns på kontot inom utsatt tid.

Självständighetsdag

När tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut

  • 1.12–3.12, anmälan kan lämnas in 1.12. Pengarna är på kontot tidigast 5.12.
  • 4.12, anmälan kan lämnas in 4.12. Pengarna är på kontot tidigast 7.12.
  • 5.12, anmälan kan lämnas in 5.12. Pengarna är på kontot tidigast 8.12.

Jul

När tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut

  • 20.12–21.12, anmälan kan lämnas in 20.12. Pengarna är på kontot tidigast 22.12.
  • 22.12–24.12, anmälan kan lämnas in 21.12. Pengarna är på kontot tidigast 27.12.
  • 25.12, anmälan kan lämnas in 22.12. Pengarna är på kontot tidigast 28.12.

Nyår

När tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut

  • 27.12, anmälan kan lämnas in 27.12. Pengarna är på kontot tidigast 29.12.
  • 28.12, anmälan kan lämnas in 28.12. Pengarna är på kontot tidigast 2.1.2018.
  • 29.12, anmälan kan lämnas in 29.12. Pengarna är på kontot tidigast 3.1.2018.

Fpa:s meddelande 6.11. 2017, fpa.fi