Medborgarkontot tas ur bruk 14.12.2017, ta i bruk den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden

Befolkningsregistercentralen publicerar den 14 december en ny tjänst för kommunikation mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. För medborgarna öppnar den nya tjänsten 15.12.2017. Den nya tjänsten är en del av Suomi.fi-nättjänsten och den ersätter det nuvarande Medborgarkontot.

Medborgarkontona och meddelanden som tagits emot på dem överförs inte till den nya tjänsten Suomi.fi-meddelanden, utan var och en måste själv logga in och ta i bruk tjänsten. Detta kan göras från och med 15.12.2017.

För TE-tjänsternas del har de arbetskraftspolitiska utlåtandena hittills kommit till Medborgarkontot om kunden har haft kontot i bruk. Fram till 30.6.2018 kan tidigare meddelanden och bilagor som skickats till Medborgarkontot läsas på adressen www.asiointitili.fi.

Det är skäl att ta den nya tjänsten Meddelanden i bruk från och med 15.12.2017 för att få de arbetskraftspolitiska utlåtandena också i framtiden i elektronisk form. Ändringen påverkar inte TE-tjänsternas Mina e-tjänster och dess innehåll.

Suomi.fi:s meddelande och anvisningar om ibruktagandet av Meddelande -tjänsten