Det egna ansvaret samt aktiviteten för att bevara nivån på arbetslöshetsförmånen ökar

21.12.2017

Vid årsskiftet kommer FPA och arbetslöshetskassorna baserat på den nya kommande lagen, från och med den 1.1.2018 börja kontrollera den egna aktiviteten som påverkar arbetslöshetsförmånens mängd, i perioder om 65 dagar. De som betalar ut förmånerna avgör också påverkan på förmånen. Ifall aktivitetskraven ej uppfylls, skärs arbetslöshetsförmånen ned med 4,65 procent för de följande 65 utbetalningsdagarna av förmånen m.a.o. under ca tre månader. Nedskärningen motsvarar en ersättningsfri dag i månaden.

Aktivitet kan påvisas på många olika sätt

 • vara i lönearbete, sammanlagt lika mycket som en arbetstagares arbetsvillkorsvecka, alltså 18 timmar
 • i sin företagsverksamhet tjäna totalt minst 23 procent av en företagares krävda månadsinkomst för arbetsvillkor (2018: 241 euro).
  Räknare för inkomstens påverkan på arbetslöshetsförmånen : 
  Arbetslöshetskassornas Samorganisation samt 
  FPA
 • deltaga totalt fem dagar i tjänster som främjar sysselsättning
  Sysselsättningsfrämjande åtgärder (fpa.fi)
 • eller i tjänster eller verksamhet som arrangeras av arbetskraftsmyndigheter för att förbättra sysselsättningsförutsättningar.
 • deltaga fem dagar i övrig verksamhet på en arbetsplats eller verksamhet som stöder rekrytering och sysselsättning, och under tiden få arbetslöshetsförmån utbetald.

I och med aktivmodellen förkortas den ersättningsfria självrisktiden i början av arbetslösheten från sju dagar till fem, för dem vars självrisktid börjar 1.1.2018 eller därefter.

Aktivmodellen gäller inte för mottagare av arbetslöshetsförmån, som får andra förmåner på grund av arbetsoförmåga eller skada. Den gäller inte heller för familje- eller närståendevårdare eller mottagare av arbetslöshetsförmån, som har en pågående ansökan om invalidpension.

Ändringarna baseras på Sipiläs regeringsprogram för att uppnå målsättningarna för 2025.
Regeringsprogrammets målsättningar

Mer information om aktivmodellen finns på utbetalarnas samt social- och hälsoministeriets webbplatser:
FPA (fpa.fi)
Arbetslöshetskassornas Samorganisation, TYJ (tyj.fi, på finska) samt kontaktinformation för arbetslöshetskassorna (tyj.fi)

Den arbetslösas aktivitet inverkar i fortsättningen på arbetslöshetsförmånens storlek, (social- och hälsovårdsministeriets meddelande 19.9.2017, stm.fi)