Ändringar i villkoren för alterneringsledighet fr.o.m. början av år 2016

Villkoren för alterneringsledighet ändras fr.o.m. början av år 2016. I fortsättningen förutsätter alterneringsledighet att den anställda har varit i arbete i minst 20 år. Tidigare räckte det med 16 år.

Längden på alterneringsledigheten förkortas, så att den maximala längden för alterneringsledighet blir 180 kalenderdagar. Samtidigt slopas periodiseringen av alterneringsledigheten.

Alterneringsersättningen förenhetligas genom att man slopar den högre ersättningen för dem med lång tid i arbetslivet. Det innebär att alterneringsersättningen i fortsättningen för alla är 70 procent av arbetslöshetsdagpenningen.

Republikens president stadfäste lagen 30.12.2015.