Handläggningen av lönegarantiärenden koncentreras till NTM-centralen i Nyland - ansökningar också i fortsättningen till NTM-centralen eller TE-byrån

Den riksomfattande uppgiften att handlägga lönegarantiärenden koncentreras till NTM-centralen i Nyland fr.o.m. den 1 januari 2016. Syftet med koncentreringen av lönegarantiärendena är att förenhetliga och förkorta behandlingen av lönegarantiärendena samt att effektivisera lönegarantiförfarandet.

Lönegarantiansökan kan också i fortsättningen lämnas in till registraturen vid vilken NTM-central som helst eller arbets- och näringsbyrån, som sänder den vidare till NTM-centralen i Nyland.

Lönegarantiärenden som är under behandling under reformen kräver inga åtgärder av kunden.

I början av 2016 kan det dock förekomma fördröjningar i behandlingen av lönegarantiärendena och lönegarantiärendets kundtjänst kan inte nödvändigtvis ge en pålitlig bedömning av behandlingstiden för lönegarantiansökan. Orsaken till detta är att ansökningarna från 2015 har hopat sig och nya datasystem har tagits i bruk.

Ytterligare info:
Lönegaranti (NMT-centralen)