Gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet pågår till ons 27.1. kl.15.00

Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet pågår under tiden 8.1-27.1.2016. Det är möjligt att söka till de utbildningar som nämns nedan. 

Ansökan fylls i på adressen:

www.studieinfo.fi

Ansökningstiden går ut onsdagen 27.1. kl. 15.

Under den första ansökningstiden söker man till

  • utbildningar på främmande språk
  • utbildningar vid Konstuniversitetet
  • utbildningen i teaterarbete vid Tammerfors universitet, vilken inleds vartannat år
  • flera magisterutbildningar avsedda för personer med en lägre högskoleexamen.

Vid yrkeshögskolorna består utbildningarna på främmande språk till största delen av

  • utbildningar inom företagsekonomi eller
  • utbildningar som leder till ingenjörsexamen.

Har du frågor om ansökan?

Högskolorna svarar på frågor om ansökan:

Yrkeshögskolornas ansökningsservice

Universitetens ansökningsservice

Den andra ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolorna inleds 16.3.

En sökande bör sätta utbildningarna i prioritetsordning i ansökningsblanketten. Under de två olika ansökningstiderna i vårens gemensamma ansökan är det möjligt att söka till högst sex olika utbildningar.En sökande som söker under den första ansökningstiden, men också vill söka under den andra ansökningstiden bör därför i ansökningsblanketten reservera plats också för dessa ansökningsönskemål.
Utförliga ansökningsanvisningar