Servicepunkten Navigatorn erbjuder unga stöd och rådgivning på över 30 orter i landet

Navigatorn är en ny typ av servicepunkt med låg tröskel för unga under 30 år. Runtom i Finland finns för närvarande över 30 Navigator-serviceställen. Här erbjuds de unga information, rådgivning och stöd från ett och samma ställe. Den här veckan firas den första nationella Navigator veckan. 

Med hjälp av Navigatorns multiprofessionella grupp av sakkunniga erbjuder man den unga individuellt och skräddarsytt stöd. Vid Navigatorn lyssnar man på den unga, och den unga får delta i utarbetandet av de planer och åtgärder som berör honom eller henne själv.

Det stöd som Navigatorn erbjuder kan t.ex. vara studiehandledning, jobbsökning eller att lära sig arbetslivsfärdigheter. De unga har tillgång till professionella från arbets- och näringstjänsterna, ungdomsarbetet, studiehandledningen och social- och hälsovården samt tjänster som tillhandahålls av tredje sektorn. Ur sysselsättningssynpunkt är Navigatorns samarbete med regionens företag viktigt.

Navigatorn är en ny typ av verksamhetsmodell som baserar sig på samarbete mellan flera sektorer och aktörer. En majoritet av Navigatornpunkterna får stöd för sin verksamhet från Europeiska socialfonden.

Navigator-verksamheten leds av arbets- och näringsministeriet. Verksamheten är en del av regeringens ungdomsgaranti.

Navigator-punkternas kontaktuppgifter 

Navigatorveckans Twitter