Contact Forum -Finlands största tvärvetenskapliga rekryevenemang för högskolestuderande 28.1. i Helsingfors

Contact Forum -studiemässan är Finlands största tvärvetenskapliga rekryteringsevenemang för högskolestuderande. Mässan arrangeras på Kabelfabriken i Helsingfors torsdagen den 28.1.2016 kl. 10-17. 

Avsikten med evenemanget är att studerandena ska kunna bekanta sig med och knyta kontakter till företag och att få jobb. Under mässan ordnas också workshoppar där du kan slipa din LinkedIn profil, en CV-klink där du får hjälp med att uppdatera din CV och dessutom kan du besöka en yrkesfotograf som gratis tar en ny bild av dig till din CV.

Mer info om Contact Forum -studiemässan