Arbetarskyddsmyndigheten öppnade en riksomfattande telefonrådgivning

Arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande telefonrådgivning startade den 1.2.2016.  

  • Den riksomfattande telefonrådgivningens telefonnummer är 0295 016 620.
  • Telefonrådgivningen betjänar kunderna runt om i Finland alla vardagar under tjänstetid klockan 8–16.15.

I telefonrådgivningen ger arbetarskyddsinspektörerna råd bland annat i följande frågor:

  • trakasserier, diskriminering och psykosocial belastning
  • anställningsfrågor
  • arbetsmiljöfrågor, dvs. frågor som gäller den fysiska arbetarsäkerheten
  • arbetsmiljöfrågor inom byggsektorn

Det främsta syftet med telefonrådgivningen är att erbjuda både arbetstagare och arbetsgivare handledning så att de själva kan lösa frågan på sin arbetsplats. Det är också möjligt att lämna in tillsynsbegäran via telefonrådgivningen. Kontakten sker fullkomligt förtroligt och den som ringer behöver inte uppge sitt namn, om han eller hon inte vill.

Mer info:
tyosuojelu.fi