Arbetslivsbarometern: Löntagarnas arbetsförmåga god men sysselsättningsläget bekymrar

Cirka 90 procent av löntagarna har mycket god eller ganska god arbetsförmåga. På lång sikt har arbetstagarnas bedömning av sin egen arbetsförmåga blivit positivare. Däremot har den rådande bedömningen av sysselsättningsläget redan i fem år i rad varit negativ, dvs. att sysselsättningsläget försämras. Även brådska i arbetet sliter på arbetstagarna.

I fjol berättade ungefär hälften av löntagarna att arbetsuppgifter hade omorganiserats på den egna arbetsplatsen eller att det hade införts nya arbetsmetoder eller datasystem under året.

I barometern frågades nu för första gången om tiden räcker till för att utveckla och tillämpa nya idéer på arbetet. Ungefär 40 procent av de som svarat upplevde att de ofta eller ganska ofta har tid för att utveckla nya idéer på jobbet, medan 35 procent svarade att de har tid för det då och då. 

Största delen av löntagarna anser att deras arbetsplats är sådan att man hela tiden kan lära sig nya saker där.

År 2015 bedömde ungefär var tionde löntagare att de själva kan bli uppsagda under det följande året och 16 procent bedömde att det är möjligt att de blir permitterade.

Uppgifterna ovan framgår av de preliminära uppgifter från arbetslivsbarometern 2015 som arbets- och näringsministeriet publicerade den 18 februari 2016. Barometern beskriver arbetslivskvalitetens utveckling ur löntagarnas perspektiv.