Sysselsättningsöversikten för januari: 368 100 arbetslösa - långtidsarbetslösheten fortsätter öka

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 368 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 8 500 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 400 fler än i januari i fjol, dvs. sammanlagt 48 300.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 120 700, vilket är 19 200 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 135 200, dvs. 3 500 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 52 100 nya lediga jobb, dvs. 1 000 färre än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 80 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 2 800 fler än för ett år sedan.

I slutet av januari fanns det i hela landet uppskattningsvis 41 800 permitterade, vilket är 2 300 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 3 400 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 5 900 färre än för ett år sedan.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 14 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 66,8 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 245 000, vilket är 14 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,3 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

Sysselsättningsöversiktens webbplats

Arbets- och näringsministeriets Sysselsättningsöversikt har en egen webbplats, vars adress är
www.temtyollisyyskatsaus.fi
En ny applikation gör det också lättare för slutanvändarna, de kan lätt bearbeta materialet för sina ändamål t.ex. i Excel.
Till översikten har det fogats ett stort antal figurer som åskådliggör texten. Sysselsättningsöversikten publiceras med samma innehåll på finska, svenska och engelska.
Innehållet i sysselsättningsöversikten i pdf-format, som publiceras utöver webbplatsen, har utvidgats så att det motsvarar webbplatsens innehåll.