Pilotprojekt: Intensifierat samarbete mellan TE-byråerna och privat arbetsförmedling

Arbets- och näringsbyråerna runtom i landet inleder 13 pilotprojekt som gäller arbetsförmedling. Med hjälp av pilotprojekten söker man nya metoder för att

  • arbetslösa ska få sysselsättning
  • förkorta arbetslösheten och för att  
  • främja företagsamhet.

Genom projekten som inleds etappvis under detta år intensifieras arbets- och näringsbyråernas samarbete med den privata arbetsförmedlingen och företagen.

Pilotprojekten riktas i synnerhet till sådana som har varit arbetslösa i 3–6 månader och till sådana som byter jobb i en uppsägningssituation. I vissa projekten besluter privata arbetsförmedlingsföretag om de metoder som bäst främjar kundernas sysselsättningsmöjligheter. Ett arvode betalas, om kunden får jobb eller inleder företagsverksamhet.

I andra projekt stödjer man de arbetssökandes jobbsökning t.ex. genom träning i företagande, att marknadsföra den egna kompetensen samt att skapa nätverk och hitta dolda jobb.
För pilotprojekten har det reserverats 8 miljoner euro och de är en del av regeringens spetsprojekt för att reformera arbetskraftsförvaltningen.

Arbets- och näringsministeriet fattade beslutet om inledandet av pilotprojekten och fördelningen av finansieringen den 25.2.2016.

Mer information om pilotprojekten