Gemensam ansökan till högskolor 16.3-6.4.2016

Den andra ansökningstiden i gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds onsdagen den 16.3. Ansökningstiden utgår onsdagen den 6.4. kl. 15.00.

Ansökan (tas i bruk 16.3. kl. 8.00) kan fyllas i på adressen:
www.studieinfo.fi

Till de här högskoleutbildningarna kan du söka våren 2016:

utbildningar som leder till YH-examen

utbildningar som leder till högre YH-examen

lägre universitetsexamina, kandidat

högre universitetsexamina, magister

Nu ingår också universitetens magisterutbildningar i gemensam ansökan. Magisterutbildningarna är avsedda för dem som redan avlagt en lägre högskoleexamen.

Utbildningar erbjuds vid 39 högskolor, varav 15 är universitet och resten yrkeshögskolor. I ansökan ingår cirka 1700 utbildningar och omkring 48 000 nybörjarplatser.

Sökande kan från och med denna vår göra ändringar i sin ansökan förutom via tjänsten Min Studieinfo också via en separat länk, därför är det viktigt att fylla i sin e-postadress i ansökan.

Antalet möjliga ansökningsönskemål är högst sex. Om en sökande har sökt under den första ansökningstiden, kan han eller hon via länken lägga till ansökningsönskemål under den andra ansökningstiden.

Kvot för förstagångssökande

Högskolorna är skyldiga att reservera en del av nybörjarplatserna i gemensam ansökan för sökande som söker sin första högskoleplats. Under den andra ansökningstiden beaktas kvoterna allmänt.

Sökande utanför ett EU- eller ett EES-land eller Schweiz ska betala en handläggningsavgift för ansökan till utbildning som inleds på hösten 2016.

Har du frågor om ansökan?

Högskolorna svarar på frågor om ansökan:

Yrkeshögskolornas ansökningsservice

Universitetens ansökningsservice