Ändringar i utbetalningen av arbetslöshetsförmåner på grund av påskhelgen

Påsken medför avvikelser i tiderna för inlämning av anmälan om arbetslöshetstid och utbetalningen av förmånerna. Det lönar sig att sköta sitt ärende via FPA:s e-tjänst så går handläggningen snabbare.

I e-tjänsten och på anmälningsblanketten finns information om avvikande inlämnings- och utbetalningsdatum. Det lönar sig att lämna in anmälan till FPA redan på morgonen den dag då anmälan ska lämnas in, så att pengarna finns på kontot inom utsatt tid.

Närmare info i FPA:s meddelande:

Utbetalningen av arbetslöshetsförmåner kring påsk tidigareläggs