Ansökan om EU-stöd på grund av Microsofts uppsägningar

Finland har lämnat en ansökan till Europeiska kommissionen om stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på grund av de uppsägningar som Microsoft meddelade om i höstas. Ansökan avser sammanlagt cirka 2000 personer som tidigare jobbade hos Microsoft eller som förlorade sitt jobb i företag med anknytning till Microsoft. 

Den totala budgeten för ansökan är nio miljoner euro och verksamhetsområdena är Nyland, Egentliga Finland och Birkaland.

Utöver fallet Microsoft genomförs i Finland för närvarande globaliseringsfondsprojekt även på grund av de senaste årens stora uppsägningar vid STX Finland, Broadcom och inom programvarubranschen. Förberedelser för ansökan har påbörjats med anledning av Helsingfors universitets och Aalto-universitetets uppsägningar.

Av stödet är EU:s medfinansiering 60 procent och den nationella andelen 40 procent. Ur fonden beviljas stöd för aktiva arbetskraftspoliska åtgärder, såsom olika coachningar, utbildningar, främjande av rörligheten, lönesubvention och startpeng, i situationer med stora omstruktureringar.