Läroavtalsutbildning populärast inom socialbranschen

Den mest populära examen som avlades som läroavtalsutbildning år 2014 var grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen med 1 293 avlagda examina.

Specialyrkesexamen i ledarskap kom på andra plats med 1 106 examina. Hela 27 % av alla som började studera för specialyrkesexamen i ledarskap 2013 hade en examen på högre högskolenivå eller forskarutbildning.

Ungefär 80 procent av alla läroavtalsstuderande hade fyllt 25 år. Kvinnornas andel av alla läroavtalsstuderande var 2014 cirka 54 procent och deras andel har ökat de senaste åren, i synnerhet i de äldre åldersgrupperna. Av studerande under 20 år var däremot majoriteten män. 

Var fjärde studerande som påbörjade läroavtalsutbildning 2013 hade ingen examen efter grundstadiet.

Genom läroavtalsutbildning kan du avlägga yrkesexamen eller delar av examen. Du kan skaffa dig ett yrke, fördjupa din yrkeskompetens eller förvärva ny yrkeskompetens med hjälp av läroavtalsutbildning.

Det enklaste sättet att hitta en läroavtalsplats är att själv kontakta arbetsgivare. De två största anordnarna av läroavtalsutbildning 2014 var Helsingfors stad och Tammerfors stad.

Utveckling av läroavtalsutbildningen hör till de prioriteringar som antagits på EU-nivå för att reformera yrkesutbildningen.

Anordnare av läroavtalsutbildning (studieinfo.fi)

Lämna in dina uppgifter att du söker en läroavtalsplats
(te-tjanster.fi > CV-netti)

Läroavtalsplatser som arbetsgivare erbjuder
(te-tjanster.fi > Lediga jobb)