Sysselsättningsöversikten för februari: 361 000 arbetslösa, varav 122 000 är långtidsarbetslösa

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 361 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 600 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 7 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 200 fler än i februari i fjol, dvs. sammanlagt 46 100.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 122 000, vilket är 19 500 fler än ett år tidigare. 

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under februari 59 500 nya lediga jobb, dvs. 3 500 fler än i februari i fjol. Allt som allt fanns det i februari 106 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 5 200 fler än för ett år sedan.

I slutet av februari fanns det i hela landet 41 400 permitterade, vilket är 3 000 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 30 500, vilket är 4 300 färre än i februari i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 2 500 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 2 300 färre än för ett år sedan. 

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i februari 10 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 66,7 procent, dvs. 0,1 procentenheter högre än i februari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 248 000, vilket är 20 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,4 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:
Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

Sysselsättningsöversiktens webbplats

Arbets- och näringsministeriets Sysselsättningsöversikt har en egen webbplats, vars adress är
www.temtyollisyyskatsaus.fi
En ny applikation gör det också lättare för slutanvändarna, de kan lätt bearbeta materialet för sina ändamål t.ex. i Excel.
Till översikten har det fogats ett stort antal figurer som åskådliggör texten. Sysselsättningsöversikten publiceras med samma innehåll på finska, svenska och engelska.
Innehållet i sysselsättningsöversikten i pdf-format, som publiceras utöver webbplatsen, har utvidgats så att det motsvarar webbplatsens innehåll.