Avgiftsfri rådgivning för invandrare i frågor som gäller anställningsförhållanden

Invandrare och arbetstagare med utländsk bakgrund som jobbar i Finland erbjuds avgiftsfri rådgivning i frågor som gäller anställningsförhållandet.

Med hjälp av rådgivningen vill man hjälpa dem att få en bra start i arbetslivet och underlätta integreringen. Rådgivningen handhas av FFC.

Man kan ställa frågor på finska och engelska

  • per telefon på numret 0800 414 004 (må - to kl. 9–11 och 12–15 ) eller
  • via e-post på adressen workinfinland@sak.fi

FFC:s rådgivning är en del av det gemensamma projektet Arbeta i Finland, som strävar efter att utveckla integreringen av invandrare och den sysselsättningsfrämjande rådgivningen.

Bl.a. Europeiska socialfonden ESF har beviljat finansiering för rådgivningen fram till den 31.8.2018.

Mer info i FFC:s meddelande:

Arbeta i Finland - rådgivning för invandrare