Utökat samarbete mellan TE-byråerna och privat arbetsförmedling ökar möjligheterna att få jobb

Det lönar sig att utöka samarbetet mellan arbets- och näringsbyråerna och den privata arbetsförmedlingsservicen, eftersom det ökar de arbetssökandes möjligheter att hitta jobb. Den offentliga och privata arbetsförmedlingen bör dock inte konkurrera om samma kundgrupper.

Enligt undersökningen Användning av privata tjänster i den offentliga arbetsförmedlingen

  • kan TE-byråerna kan köpa arbetsförmedling för vissa målgrupper från den privata sektorn och betala för servicen på basis av resultaten. De kan också köpa tjänster som stöder arbetsförmedlingen.  
  • är den privata arbetsförmedlingens styrka personlig kundservice ur både arbetsgivarnas och de arbetssökandes synvinkel.
  • borde den privata arbetsförmedlingen koncentrera sig på personer som varit arbetslösa i 3–6 månader. De privata tjänsterna borde stödja den offentliga arbetsförmedlingen i synnerhet i början av arbetslösheten.

Vid Nylands och Birkalands arbets- och näringsbyråer genomfördes i fjol två försök i samarbete med den privata arbetsförmedlingen. Utvärderingen Privata tjänsteproducenter som komplement till den offentliga arbetsförmedlingen visar att

  • försöken ökade sannolikheten att få jobb.
  • när det gäller försöken t.ex. med yngre åldersklasser samt chefer och specialsakkunniga fungerar de privata tjänsteproducenternas tjänster effektivare än den offentliga arbetsförmedlingen.
  • den privata arbetsförmedlingen knappast kommer att vara en lösning inom den närmaste framtiden när det gäller att sysselsätta stora kundvolymer

Uppgifterna framgår av en undersökning och en utvärdering som behandlar samarbetet mellan den offentliga och privata arbetsförmedlingen som publicerades av arbets- och näringsministeriet den 23.3.2016.

ANM:s utvärdering och undersökning:  

Privata tjänsteproducenter som komplement till den offentliga arbetsförmedlingen – utvärdering av ett försök med resultatbaserade upphandlingar, pdf (på finska)

Undersökning: användning av privat service inom arbetsförmedling, pdf (på finska)