Europeisk arbetsgivardag ordnas för första gången – TE-byråerna arrangerar evenemang 4-15.4.2016

Sakkunniga vid arbets- och näringsbyråerna kommer att förankra sig i företag och ordna olika slag av evenemang för företag och arbetsgivare under tiden 4-15.4.2016. Kampanjen är en del av en arbetsgivardag som arrangeras för första gången och som omfattar hela Europa.  

Förutom företagsbesök ordnas det vid arbets- och näringsbyråerna frukost-, rekryterings- och mässevenemang som riktar sig till företag och arbetsgivare. Därtill arrangeras det företagskliniker, företag kontaktas per telefon, europeiska arbetsförmedlingsnätverket EURES tjänster marknadsförs för företag som är intresserade av internationalisering samt därtill träffar man lokala företagarorganisationer för intensifiering av samarbetet.

Arbetsgivardagen arrangeras av det europeiska nätverket för offentlig arbetskraftsservice. Dess målsättning är att sprida information om offentliga arbetskrafts- och näringstjänster samt framhålla betydelsen av arbetsgivar- och partnerskapssamarbete för att främja av sysselsättningen.

Arbets- och näringsbyråernas webbplats