Serviceavbrott i TE-tjänsternas webbtjänster lö 2.4. kl. 6.30 – 18.00

Meddelande om störningar 2.4.2016:

TE-tjänsternas elektroniska tjänster är ur funktion lördagen den 2.4.2016 kl. 6.30-18.00. Serviceavbrottet beror på tekniskt underhåll av vårt system.

Under avbrottet är både webbtjänsten Mina e-tjänster som är avsedd för personkunder och webbtjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare ur bruk.

På webbtjänsten Mina e-tjänster som är avsedd för personkunder kan man bl.a. inleda och avsluta sin jobbsökning, använda CV-netti, svara på utredningsbegäran om utkomstskyddet, kolla läget för utbildningsansökningar samt ansöka om startpeng och utbetalning av den.

Webbtjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare består bl.a. av anmälan av ett ledigt jobb och avlägsnandet av en platsannons, CV-netti samt ansökan och utbetalning av lönesubvention.

Under serviceavbrottet fungerar inte heller Lediga jobb och Aktuell arbetskraftsutbildning –tjänsterna, Yrkesinfo samt OPAL- och TYPPI –tjänsterna.

Webbplatsen te-tjanster.fi fungerar under serviceavbrottet normalt, med undantag av de ovan nämnda e-tjänsterna och söktjänsterna.

Vi beklagar de olägenheter som serviceavbrottet medför.