Skattedeklarationen skickas till dig i april –komplettera den på nätet

Den förhandsifyllda skattedeklarationen skickas hem till dig i april. Den ska alltid kontrolleras.

Du kompletterar lättast skattedeklarationens uppgifter i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet. Den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen är antingen 4.5 eller 13.5. Din egen inlämningsdag står på deklarationsblankettens första sida.

Bifoga inga kvitton, verifikat eller originaldokument om du skickar skattedeklarationen på papper. Skatteförvaltningen ber om dem vid behov. Kom ändå ihåg att fylla i separata bilageblanketter t.ex. om hyresinkomster eller hushållsavdrag.

Du kompletterar lättast skattedeklarationen i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet. Du behöver personliga nätbankkoder för inloggningen.

Webbtjänsten handleder användaren så att uppgifterna deklareras på rätt sätt. Du får en bekräftelse att uppgifterna har lämnats korrekt. Du kan skicka uppgifterna på nytt om deklarationen som returnerats har fel. 

När du gör skattedeklarationen på nätet behöver du inte alls returnera skattedeklarationen eller bilageblanketter i pappersform.

Hjälp och tilläggsinfo:

  • På webbplatsen skatt.fi finns rikligt med information om skattedeklarationer. Svarsbanken och chatten hjälper dig vid skatteärenden.
  • Du kan testa webbtjänsten med en demoversion på förhand.
  • Du får hjälp per telefon under vardagar kl. 9–16.15 på numret 020 697 003.
  • Skatteförvaltningen hjälper seniorer med att fylla i skattedeklarationen i samarbete med Marthorna.